Навигација

Архива седница


223. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 223. ванредној седници одржаној 12. фебруара 2015. године донео је следеће одлуке:

  • Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге  Привредно друштво за телекомуникације ТВ Метрополис Д.О.О., Теразије бр. 27  – ТВ Метрополис у „М моја ТВ“

222. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 222. ванредној седници одржаној 9. фебруара 2015. године донео је следеће одлуке:

  • Даје се сагласност емитеру Удружењу грађана  „Хелпх“ из Младеновца, ул. Мала Врбица бр. 60 – РАДИО ХЕЛП,на извршену промену власничке структуре тако што су из удружења иступили досадашњи оснивачи Mиломир Милићевић, Гордана Милићевић и Вељко Милићевић па су након иступања, оснивачи емитера РАДИО ХЕЛПЈелена С. Минић, Александар Грчић и Томислав Расулић.

221. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 221. ванредној седници одржаној 2. фебруара 2015. године донео је следећу одлуку:

 

  • Даје се позитивно мишљење на Правилник о изменама и допунама правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање програма и приступу мултиплексу.

220. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 220. ванредној седници одржаној 30. јануара 2014. године донео је следеће одлуке:
  • Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско IPTV емитовање телевизијског програма бр. К(I) 107/2 од 13. јуна 2012. године, пружаоцу медијске услуге „Дунав филм” д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова бр.45, Београд- Feelmax Junior, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронских медија.

150. редовна седница

Редовне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске медије на 150. редовној седници одржаној 21. јануара 2015. године донео је следеће одлуке:
  • Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге Хелп радио Младеновац због повреде  Кодекса о понашању емитера, Одељак 1. тачка 2. (обавеза идентификације).

218. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 218. ванредној седници одржаној 26. децембра 2014. године донео је следеће одлуке:
  • Дозвољава се понављање поступка за одузимање дозволе пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9. Закона о радиодифузији према емитеру „РТВ-ПАНОНИЈА“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ ПАНОНИЈА и поништаваРешења Савета РРА бр.  08-666/14-6 од 08. 09. 2014. године.

149. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 148. редовној седници одржаној 26. новембра 2014. године донео је следеће одлуке:

 

Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге ТВ Тутин због кршења Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским емитерима у предизборној кампањи.

148. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 148. редовној седници одржаној 26. новембра 2014. године донео је следеће одлуке:

 

· Изречена је мера упозорења пружаоцу медијске услуге Предузећу за радио и телевизијске активности и услуге Еминент Д.О.О.- Радио Соко, Радничка бб, 15320 Љубовије због повреде Закона о електронским медијима (чл. 47. тачка 1. и чл. 50. став 1.), Закона о јавном информисању и медијима (чл.79 ставови 1 и 2) и одредбе Кодекса понашања емитера (Одељак 2 тачка 8).

216. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 216. ванредној седници одржаној 14. новембра 2014. године донео је следећу одлуку:

  • Усваја се молба Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктурe за подржавање акције поводом Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода 16. новембра.

215. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 215. ванредној седници одржаној 7. новембра 2014. године донео је следећу одлуку:

 

  • Дата је сагласност за  емитовање спотова  који промовишу акцију „Ујединимо срца – за источну Србију“ на програмима РТС-а без накнаде, у некомерцијалним блоковима.

147. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 147. редовној седници одржаној 30. октобра 2014. године донео је следеће одлуке:

· Усвојен је Финансијски  план Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину.

146. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 146. редовној седници одржаној 15. октобра 2014. године донео је следеће одлуке:

• Одузета је дозвола за телевизијско емитовање програма емитеру Sezam o.d. Žarko Timotijević i dr из Бора - TV Sezaм пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.

145. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 145. редовној седници одржаној 1. октобра 2014. године донео је следеће одлуке:
• Изречена је мера опомене против емитера Радио Београда, Радија 202, због кршења одредби Опште обавезујућег упутства о понашању емитера, (Одељак 9, Одељак 9 тачка 1, Одељак 10 тачка 2) и одредбе чл. 68 Закона о радиодифузији;

144. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 144. редовној седници одржаној 8. септембра 2014. године донео је следеће одлуке:

• Донета је одлука да чланови Савета и представник стручних служби обиђу емитере: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „Kolubara press “ д.о.о. из Лазаревца ул. Орашка бр. 23 – К, „RTV AVAX“ д.о.о. из Лазаревца ул. Воке Савића бр. 5 – RTV Avax, Привредно друштво „Радио Телевизије Краљево и Ибарске новости“ д.о.о. из Краљева, ул. Конарево бр. 800Б – ТВ КРАЉЕВО како би проценили стање и степен оштећења који су наведени емитери претрпели током елементарних непогода у мају 2014. године.

213. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 213. ванредној седници одржаној 29. августа 2014. године донео је следеће одлуке:
1. Подносиоцу молбе Министарству правде за добијање дозволе за емитовање ТВ спота о јавним бележницима, као спота некомерцијаног карактера упутити допис следеће садржине:

212. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 212. ванредној седници одржаној 11. августа 2014. године донео је следеће одлуке:
• Дато је позитивно мишљење на Предлог уредбе о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела и давање мишљења;

211. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 212. ванредној седници одржаној 29. јула 2014. године донео је следеће одлуке:
• Дата је сагласност на предложене примедбе на Предлог Правилника о преласку са аналгног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радодифузији.

210. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 210. ванредној седници одржаној 15. јула 2014. године донео је следеће одлуке:
• Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б“ из Београда, ул. Масарикова 5 – ТВ СТУДИО Б у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;

143. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 143. редовној седници одржаној 24. јуна 2014. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу програма емитера „Јавни сервис – Радио-Телевизија Војводине – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2013. годину".

142. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 142. редовној седници одржаној 23. јуна 2014. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен Извештај о раду Републичке радиодифузне агенције за 2013. годину.

141. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 141. редовној седници одржаној 11. јуна 2014. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен је извештај „Јавни сервис – Радио-Телевизија Србије – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2013. годину";

140. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 140. редовној седници одржаној 30. маја 2014. године донео је следеће одлуке:
• Донето је Опште обавезујуће упутство о изменама Опште обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера) којим се мењају Одељци 5. и 6. Кодекса;

209. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 209. ванредној седници одржаној 23. маја 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Дозвољава се умрежавање емитера Радиодифузно предузеће „Б92“ а.д. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 64 – ТВ Б92 и „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, Аутопут 22 – Прва ради истовременог емитовања програма дана 23. маја 2014. године у трајању од 20:00 до 00:00 часова

208. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 208. ванредној седници одржаној 22. маја 2014. године донео је саопштење поводом кабловских емитера током Дана жалости:

  • Савет РРА није донео ни једну одлуку којом се ограничава или препоручује кабловским емитерима на подручју Србије да из своје понуде искључе програме који се емитују из иностранства.
Back to top