Навигација

Архива седница


137. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 137. редовној седници одржаној 01. априла 2014. године донео је следеће одлуке:

• Изречена је мера опомене према емитеру Предузећу за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка - Радио Пулс Гроцка због извршиних промена власничке структуре друштва без сагласности Савет РРА супротно одредби из члана 41 став 4 Закона о радиодифузији

203. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 203. ванредној седници одржаној 14. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Одузете су дозволе за кабловско емитовање телевизијског програма PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ул. Незнаног јунака 1, Београд

202. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 202. ванредној седници одржаној 12. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Изречена мера опомене емитеру Предузећу за услуге и информисање Екран о.д. Енвер Исламовић и др.- Санџак ТВ

201. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 201. ванредној седници одржаној 7. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Објављен Извештај о надзору над радом емитера током предизборне кампање за републичке и локалне изборе 2014. године – Статистика предизборног програма за период 29.01.2014 – 28.02.2014

200. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 200. ванредној седници одржаној 6. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма Advantec Group d.o.o., ул. Савски Т 9, Београд- TV High One путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY, ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд

136. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 136. редовној седници одржаној 26. фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Савет Републичке радиодифузне агенције је на седници одлучио да дозвола не буде издата ниједном од два подносиоца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање програма на националном нивоу.

135. редовна седница

Редовне седнице Савета

Изречена је мера опомене емитеру РТВ Врњачка Бања, Војвођанска бб, Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања у вези са емитовањем порнографског филма на дан 24.12.2013, чиме је повређен члан 68 став 1 тачка 6 Закона о радиодифузији и одредба одељка 8 тачка 1 Кодекса понашања емитера

199. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 199. ванредној седници, 20.фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Одобрена је промена скраћеног идентификационог знака емитера Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o.- Pink Grand 2 у нови скраћени идентификациони знак „BRAVO MUSIC“...

198. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 198. ванредној седници, 7.фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Издата је дозвола за за кабловско и сателитско емитовање програма Друштву за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о. Београд, ул. Високог Стевана 38/10, путем кабловско дистрибутивног система Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2

134. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 134. редовној седници одржаној 5. фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Именовани су Јован Адамов, композитор и Бранислав Поповић, дипломирани економиста за чланове Управог одбора РТВ.

133. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Издато је саопштење поводом расписивања избора;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру “Радио Новости“ д.о.о. Трг Николе Пашића бр. 7, Београд – Радио Новости у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру „Trident media group“д.o.o. из Београда- Радио Tри у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;

197. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

132. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одбијен је приговор Холдинг компaније „Interspeed“ а.д. Београд – у стечају, ул. Патријарха Димитрија бр. 11 – Радио Фокус на решење Савета РРА бр. 08-686/12/13-11 од 27. новембра 2013. године о одузимању дозволе за емитовање радио прогама као неоснован;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Предузећа за производњу и емитовање ТВ програма „FОХ телевизија“, Београд, Аутопут 22 - PRVA у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;

196. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 196. ванредној седници одржаној 14. јануара 2014. године донео је следеће одлуке:
Утврђена је листа предлога кандидата за два члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине „Радио телевизија Војводине“,

195. вандредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 195. ванредној седници одржаној 30. децембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• одузета је дозвола за емитовање телевизијског програма на локалном подручју Јавном предузећеу „Радио и телевизија Трстеник“ из Трстеника, ул. Кнегиње Милице бб – ТВ ТРСТЕНИК, пре истека времена на које је издата сходно члану 61. став 1. тачка 3. Закона о радиодифузији

131. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 131. редовној седници одржаној 16. децембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен је Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2014. годину;

192. вандредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 192. ванредној седници одржаној 6. децембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• одузета је дозвола за кабловско емитовање телевизијског програма „Дунав филм” д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова бр.45, Београд- Feelmax, бр. K106/1 од 18. априла 2012. године, пре истека времена на који је издата, сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.

130. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 130. редовној седници одржаној 27. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• Изречена је мера опомене према емитеру Радиодифузној установи Војводине из Новог Сада – РТВ 1 због емитовања емисије под називом „Интервју Атифете Јахјага председница Косова“ дана 14. октобра 2013. године;

191. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 191. ванредној седници одржаној 22. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• одобрена је промена идентификационог знака емитера JASMINA SIMOVIĆ PR AGENCIJA ZA MARKETING „ MASTER CRAFT“ из Милићева Села, општина Пожега, ул. Милићево Село 157 – RADIO COOL 917 у „Кlik FМ 91,7 МHz“.

189. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

• издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Панчевачки пут 36в, Београд- НОВА.РС, путем кабловско дистрибутивног система Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд.

188. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 188. ванредној седници одржаној 7. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:

• Дато је позитивно мишљење Савета РРА на предлог Закључка о именовању представника Републике Србије у телима за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица са једне стрене и Републике Србије са друге стране.

129. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 129. редовној седници одржаној 29. октобра 2013. донео је следеће:
• Дата је сагласност на промену правне форме Агенције за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Мedia-press“ Дане Станојчић предузетник Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул. Моравска 29 – КУЛТ РАДИО из правне форме предузетника у друштво са ограниченом одговорношћу;

186. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 186. ванредној седници одржаној 24. октобра 2013. године донео је следеће одлуке:

• Да се објави Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за подручје целе Република.

185. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 185. ванредној седници одржаној 22. октобра 2013. године донео је следеће:

Расписан је Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за подручје целе Република, стим што ће одлуку о објављивању конкурса у листу Политика и Сл. Гласник, Савет донети накнадно.

Back to top