Навигација

Архива седница


115. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 116. редовној седници одржаној 15.  априла 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Дата је сагласност емитеру „Радио Јат“ д.о.о. из Београда, ул. Краљице Марије 57/55 – Радио Јат на промену власничке структуре, тако што ће Биљана Вуксић пренети удео од 100% на Момчила Ђедовића из Београда, ул. Мирјевски венац бр. 30.
 • Дата је сагласност на измену података...

170. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 170. ванредној седници одржаној 9. априла 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Савет  је подржао номацију Хелене Мандић члана регулаторног тела БиХ за позицију заменика председавајућег ЕПРА.
 • Савет је номиновао члана Савета РРА Милоша Рајковића на место у Извршном одбору EPRA.

169.ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 169. ванредној седници одржаној 8. априлa 2013. године донео је следеће одлуке:

 • РРА је номиновала Јурај Полака на место заменика председавајућег извршног одбора ЕПРА.

114. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 114. редовној седници одржаној 1. априлa 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Забрањено је Бранку Стевановићу из Лазаревца, Трбушница бб, Ранџића крај да емитује радио програм од 01. априла 2013. године, па надаље.

113. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Привремено је  одузета дозвола у трајању до 30 емитеру AD „ Interspeed“, у стечају, Београд- Радио Фокус због кршења одредбе Одељка 13 тачка 10 Општеобавезујућег упуства о понашању емитера.
 • Дата је сагласност емитеру Предузећу за радиодифузију, маркетинг и услуге Broadcast Media Group д.о.о. ..

166.ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: PREDUZEĆА ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ул. Незнаног јунака 1, Београд- Pink Reality путем кабловско дистрибутивног система Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ул. Таковска 2, Београд, уз коришћење техничке мере оператора „родитељска заштита“ тј. да је за приступ програму потребно унети PIN- Cod.
 • Издата је дозвола за кабловско...

112. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера опомене емитерима:
 1. Радију Балтазар (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
 2. Радију Јат (Краљице Марије 57/55, Београд- регионални радио, емитер целокупног програма);
 3. Радију Стари Рас (Милутина Миланковића 7б, Београд – локални радио, емитер целокупног програма);
 4. ТДИ Севен радију (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
 5. Радију 5 (Булевар Ослобођења 11-13,Нови Сад, локални радио, емитер целокупног програма).

164. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: Art marketing TV д.о.о., ул. Владете Ковачевића бр.6- АРТ КАНАЛ путем кабловско дистрибутивног система ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Београд, ул. Таковска 2 и Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, Београд.

111. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Престају да важе дозволе бр. К6/1, К6/2, К6/3, К6/4, К6/5, К6/6, К6/7 и К6/8 од 28.09.2011. године за кабловско емитовање програма издате емитеру ART TELEVISION – Kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o., ул. Владете Ковачевића 6, Београд- АРТ ТВ, због престанка правног лица.
 • Дата је сагласност на Статут о изменама и допунама ...

110. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера упозорења емитеру Радио Центар због емитовањања квиза у коме се крше одредбе из чл. 68 ст. 1 т. 6 Закона о радиодифузији и одредбе из одељка 13 тачка 10 Кодекса понашања емитера.
 • Одузета је дозвола за емитовање програма пре...

109. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Усвојена је Листа свих пријава подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја од 15. августа 2012. године.
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање ...

160. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Забрањено је емитовање програма емитеру D.o.o. L&R Engineering, Савино село, ул. Маршала Тита бр. 54, Врбас на подручју Куле, на фреквенцији 91,7MHz. 
 • Забрањено је емитовање програма емитеру „Телевизија Јерина“ ...

108. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одбијен је захтев кабловског оператора Digi Sat d.o.o да се обавеже на дистрибуцију националних телевизијских програма (ТВ Пинк, ТВ Авала и Прва ТВ), сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама, као неоснован.
 • Дата је сагласност емитеру Друштву са ограниченом одговорношћу Радио Срем из Руме, ул. Главна 172/а – Радио Срем  за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити ...
Back to top