Навигација

Архива вести и саопштења


Одлуке са 4. хитне седнице Савета РЕМ-а у 2020. години

Савет Регулаторног тела за електронске медије одржао је дана 15. јуна 2020. године 4. хитну седницу у 2020. години ради разматрања питања удружења грађана «ЦРТА» упућених у вези усаглашености садржаја политичких огласних порука (спотова) изборне листе «Александар Вучић За нашу децу» у којима је коришћен визуелни идентитет Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и визуелни идентитет Клиничко болничког центра „Звездара“ са Законом о оглашавању.

Саопштење Савета РЕМ-а

Након тражења мишљења од стране удружења грађана «ЦРТА» о огласним порукама током изборне кампање, РЕМ је увидом у програмски садржај телевизија Н1 и Нова С, утврдио да се почевши од 9. јуна 2020. године емитују политичке огласне поруке у којима се позива на бојкот избора („Једини начин да не гласаш за Вучића је да не гласаш“), а нису у складу са чланом 8. Закона о оглашавању („Забрањено је да огласна порука, непосредно или посредно, подстиче дискриминацију по било ком основу, а посебно по основу уверења, националне, етничке, верске, родне или расне припадности, политичког, сексуалног или другог опредељења, друштвеног порекла, имовинског стања, културе, језика, старости, или психичког или физичког инвалидитета.“) и чланом 15. став 1) Закона о оглашавању („Ако огласна порука садржи лично добро на основу којег се може утврдити или препознати идентитет лица, огласна порука се не може објавити без претходног пристанка лица на које се лично добро односи“).

Обавештају се сви пружаоци медијских услуга да одмах обуставе емитовање наведених политичких огласних порука, а да ће свако даље емитовање представљати основ за изрицање мера у складу Законом о електрoнским медијима.

Одлуке са 3. хитне седнице Савета РЕМ-а у 2020. години

Савет Регулаторног тела за електронске медије одржао је дана 12. јуна 2020. године 3. хитну седницу у 2020. години ради разматрања питања удружења грађана «ЦРТА» упућених у вези са огласним порукама којима се позива на бојкот избора („Једини начин да не гласаш за Вучића је да не гласаш“).

Одлуке са 217. редовне седнице Савета Регулатора

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 10. јуна 2020. године, Nacionalnoj Happy TV изрекао меру привременe забранe објављивања програмског садржаја емисије „Голи живот“ у трајању од 7 (седам) дана и меру упозорења због емитовања програмског садржаја у емисији „Добро јутро, Србијо!“. Мере су изречене због повреде одредби члана 50. и 51. Закона о електронским медијима и члана 27. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга, говора мржње и повреде људског достојанства.

Одлука Савета поводом политичке огласне поруке (спота) Српске напредне странке

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 01. јуна 2020. године утврдио да је политичка огласна порука Српске напредне странке, у којој председник Републике Србије Александар Вучић разговара са девојчицом узраста од око 4-5 година, која се игра возићем, коцкама и другим играчкама, у трајању од 55 секунди, а који је приказан на програмима више пружалаца медијских услуга, у супротности са чланом 24. став 4. Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга.

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са новом огласном поруком за „Зајечарско пиво“

На програмима пружалаца медијских услуга уочено је емитовање огласних порука за алкохолно пиће – „Зајечарско пиво“ у трајању од 25 секунди. Огласна порука садржи следећи изговорени текст:

„Наздравимо свима нама! Јер уједињени показујемо храброст и хуманост. Јер своје домове сваког дана улепшавамо. Јер стичемо нове и увек нађемо начин да обрадујемо старе пријатеље. Јер се сваког дана дајемо за наше најмилије и нашу земљу. Наздравимо уз „Зајечарско“! Заслужили смо!“

Обавештење о емитовању спотова

Током трајања ванредног стања државни органи и други носиоци јавне власти нису у обавези да траже мишљење Регулаторног тела за електронске медије у вези са спотовима о мерама, активностима и кампањама које се предузимају ради заштите од корона вируса (Ковид – 19) и спадају у јавна саопштења на основу члана 36. став 1. тачке 5) Закона о оглашавању:

Oбавештење о раду РЕМ током трајања ванредног стања


Обавезујућом Инструкцијом Владе Републике Србије од 23. марта 2020. године, препоручено је да се ограничи улазак и обављање свих послова у просторијама Регулаторног тела за електронске медије на адреси: Трг Николе Пашића бр. 5 у Београду.
РЕМ ће, у време ванредног стања, поступати само по хитним предметима који не трпе одлагање у одлучивању. Хитним предметима сматрaће се примена свих одлука органа јавне власти у циљу сузбијања епидемије.
С тим у вези, молимо све пружаоце медијских услуга и заинтересована лица да своје евентуалне захтеве из делокруга надлежности Регулатора, а за време ванредног стања, упућују путем електронске поште на званичну mail адресу office@rem.rs

Регулаторно тело за електронске медије

Одлука о одлагању плаћања накнаде

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници оджаној 23.03.2020. године донео одлуку о одлагању плаћања накнада за пружање медијске услуге ПМУ које доспевају у периоду март-мај 2020. године, а који за то поднесу захтев.

Саопштење за медије

У складу са одлуком о проглашењу ванредног стања због опасности ширења заразне болести COVID-19, Савет Регулаторног тела за електронске медије упозорава све пружаоце медијских услуга у Републици Србији на следеће:

  • да је сваки пружалац медијске услуге дужан да хитно пренесе саопштења органа јавне власти која се односе на угроженост живота, здравља, безбедности или имовине;
  • да у извештавању обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и правовремено информисање, a да нарочито и одговорно поведе рачуна о спречавању ширења дезинформација, посебно оних у вези са питањима јавног здравља;
  • да не приказује програмске садржаје који могу нашкодити физичком, менталном или моралном развоју деце и малолетника;
  • да поштују законске обавезе у вези са достојанством личности и правом на приватност.

Операторе електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја обавештавамо да медијске услуге са условним приступом, за које им је издата дозвола, не учине доступним малолетницима.
Извештавање о изузетној претњи по здравље представља вишеструки изазов за новинаре и уреднике свих електронских медија. Савет, због тога, позива све медијске професионалце да се придржавају највиших етичких и професионалних стандарда у извештавању током ванредног стања.

Савет Регулаторног тела за електронске медије

Обавештење јавним медијским сервисима (РТС и РТВ) и комерцијалним пружаоцима медијских услуга са националном покривеношћу

Савет Регулаторног тела за електронске медије обавештава јавне медијске сервисе (РТС и РТВ) и комерцијалне пружаоце медијских услуга са националном покривеношћу да је потребно да, у складу са чланом 52. Закона о електронским медијима и чланом 9. Препоруке о већој доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом, учини доступним сва саопштења органа јавне власти хитне природе која се односе на корона вирус (COVID-19) путем отворених титлова или српског знаковног језика.

Back to top