Навигација

Архива вести и саопштења


ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са новом огласном поруком за „Зајечарско пиво“

На програмима пружалаца медијских услуга уочено је емитовање огласних порука за алкохолно пиће – „Зајечарско пиво“ у трајању од 25 секунди. Огласна порука садржи следећи изговорени текст:

„Наздравимо свима нама! Јер уједињени показујемо храброст и хуманост. Јер своје домове сваког дана улепшавамо. Јер стичемо нове и увек нађемо начин да обрадујемо старе пријатеље. Јер се сваког дана дајемо за наше најмилије и нашу земљу. Наздравимо уз „Зајечарско“! Заслужили смо!“

Обавештење о емитовању спотова

Током трајања ванредног стања државни органи и други носиоци јавне власти нису у обавези да траже мишљење Регулаторног тела за електронске медије у вези са спотовима о мерама, активностима и кампањама које се предузимају ради заштите од корона вируса (Ковид – 19) и спадају у јавна саопштења на основу члана 36. став 1. тачке 5) Закона о оглашавању:

Oбавештење о раду РЕМ током трајања ванредног стања


Обавезујућом Инструкцијом Владе Републике Србије од 23. марта 2020. године, препоручено је да се ограничи улазак и обављање свих послова у просторијама Регулаторног тела за електронске медије на адреси: Трг Николе Пашића бр. 5 у Београду.
РЕМ ће, у време ванредног стања, поступати само по хитним предметима који не трпе одлагање у одлучивању. Хитним предметима сматрaће се примена свих одлука органа јавне власти у циљу сузбијања епидемије.
С тим у вези, молимо све пружаоце медијских услуга и заинтересована лица да своје евентуалне захтеве из делокруга надлежности Регулатора, а за време ванредног стања, упућују путем електронске поште на званичну mail адресу office@rem.rs

Регулаторно тело за електронске медије

Одлука о одлагању плаћања накнаде

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници оджаној 23.03.2020. године донео одлуку о одлагању плаћања накнада за пружање медијске услуге ПМУ које доспевају у периоду март-мај 2020. године, а који за то поднесу захтев.

Саопштење за медије

У складу са одлуком о проглашењу ванредног стања због опасности ширења заразне болести COVID-19, Савет Регулаторног тела за електронске медије упозорава све пружаоце медијских услуга у Републици Србији на следеће:

  • да је сваки пружалац медијске услуге дужан да хитно пренесе саопштења органа јавне власти која се односе на угроженост живота, здравља, безбедности или имовине;
  • да у извештавању обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и правовремено информисање, a да нарочито и одговорно поведе рачуна о спречавању ширења дезинформација, посебно оних у вези са питањима јавног здравља;
  • да не приказује програмске садржаје који могу нашкодити физичком, менталном или моралном развоју деце и малолетника;
  • да поштују законске обавезе у вези са достојанством личности и правом на приватност.

Операторе електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја обавештавамо да медијске услуге са условним приступом, за које им је издата дозвола, не учине доступним малолетницима.
Извештавање о изузетној претњи по здравље представља вишеструки изазов за новинаре и уреднике свих електронских медија. Савет, због тога, позива све медијске професионалце да се придржавају највиших етичких и професионалних стандарда у извештавању током ванредног стања.

Савет Регулаторног тела за електронске медије

Обавештење јавним медијским сервисима (РТС и РТВ) и комерцијалним пружаоцима медијских услуга са националном покривеношћу

Савет Регулаторног тела за електронске медије обавештава јавне медијске сервисе (РТС и РТВ) и комерцијалне пружаоце медијских услуга са националном покривеношћу да је потребно да, у складу са чланом 52. Закона о електронским медијима и чланом 9. Препоруке о већој доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом, учини доступним сва саопштења органа јавне власти хитне природе која се односе на корона вирус (COVID-19) путем отворених титлова или српског знаковног језика.

Обавештење свим пружаоцима медијских услуга чији је програм доступан грађанима Републике Србије

Савет Регулаторног тела за електронске медије ће приликом надзора програмских садржаја чији је програм доступан грађанима Републике Србије о политичким дешавањима током предизборног процеса нарочито ценити поштовање следећих начела:

Поднет Захтев за покретање прекршајног поступка против ТВ Пинк за месец новембар

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 25. фебруара 2020. године поднело Захтев за покретање прекршајног поступка против Pink internacional company доо, Београд-ТВ Пинк.

Поднет Захтев за покретање прекршајног поступка против Nacionalna Happy TV за месец новембар

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 25. фебруара 2020. године поднело Захтев за покретање прекршајног поступка против Happy TV  д.о.о. Београд- Nacionalna Happy TV.

Изречене мере ТВ Прва и ТВ Крагујевац

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 19. фебруара 2020. године, изрекао је мере упозорења пружаоцима медијских услуга Прва телевизија д.о.о., Београд - ТВ Прва и Радио-телевизија Крагујевац д.о.о., Крагујевац - ТВ Крагујевац због приказивања програмских садржаја којима је, супротно прописима, откривен идентитет малолетника.

Поднет Захтев за покретање прекршајног поступка против ТВ Прва за месец децембар

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 12. фебруара 2020. године  поднело Захтев за покретање прекршајног поступка против Прве телевизије д.о.о. Београд.

Саопштење Савета поводом одлуке САЕМ-а ЦГ

Одлука САЕМ-а, црногорског регулатора за електронске медије, да укине одређене садржаје телевизија Хепи и Пинк М, представља отворен вид цензуре и грубо кршење Конвенције о прекограничним телевизијама.

Back to top