Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca Broj dozvole ▼ Naziv pružaoca medijske usluge
Terestrijalni 90/2008
Dozvola prestala da važi

TV 5

RTV 5 d.o.o. Niš

Terestrijalni 89/2008-4
Dozvola prestala da važi

TV Nišava

Asocijacija udruženja i nevladinih organizacija RTV NIŠAVA, Niš

Terestrijalni 88/2008
Dozvola prestala da važi

TV Banker

BANKER d.o.o. Niš

Terestrijalni 87/2008-5

TV Leskovac

Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje tv programa TELEVIZIJA LESKOVAC d.o.o., Leskovac

Terestrijalni 86/2008
Dozvola prestala da važi

TV Ideal

IDEALLE TEAM d.o.o. Lebane

Terestrijalni 85/2008-3
Dozvola prestala da važi

TV Kuršumlija

RADIO TELEVIZIJA KURŠUM d.o.o. Kuršumlija

Terestrijalni 84/2008
Dozvola prestala da važi

TV Mostinfo

Privredno društvo za radio i teelvizijske aktivnosti MOSTINFO d.o.o. Kuršumlija

Terestrijalni 83/2008-9

TV Caribrod

RADIO TELEVIZIJA CARIBROD d.o.o., Dimitrovgrad

Terestrijalni 82/2008-8
Dozvola prestala da važi

TV 4S

RADIO TELEVIZIJA ČETIRI S d.o.o. Bojnik

Terestrijalni 81/2008-7

TV Bujanovac

RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC d.o.o., Bujanovac

Terestrijalni 80/2008
Dozvola prestala da važi

TV Bosilegrad

Ustanova centar kulture BOSILEGRAD, Bosilegrad

Terestrijalni 79/2008-2
Dozvola prestala da važi

TV Blace

TELEVIZIJA BLACE d.o.o. Blace

Terestrijalni 78/2008-3
Dozvola prestala da važi

TV Alt

Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i tv preduzeće REČ RADNIKA sa p.o. Aleksinac

Terestrijalni 77/2007-7
Dozvola prestala da važi

Radio Šid 104,6

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID d.o.o., Šid

Terestrijalni 76-2/2007-6

BB radio plus 89,7; 104,8

Društvo sa ograničenom odgovornošću MEDIĆ RADIO B.B., Bački Brestovac

Terestrijalni 76-1/2007-7

BB radio 89,7; 104,8

Društvo sa ograničenom odgovornošću MEDIĆ RADIO B.B., Bački Brestovac

Terestrijalni 75/2007-3
Dozvola prestala da važi

Radio Vrbas

Javno preduzeće za informisanje VRBAS, Vrbas

Terestrijalni 74/2007-13
Dozvola prestala da važi

Radio Srem 102,7

Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO SREM, Ruma

Terestrijalni 73/2007-2
Dozvola prestala da važi

Radio Sombor

RADIO SOMBOR a.d. Sombor

Terestrijalni 72/2007-8

Pannon Radio 91,5

Fondacija PANONIJA, Subotica

Terestrijalni 71/2007-8
Dozvola prestala da važi

Delta radio 89,5

RADIO DELTA d.o.o. za zastupanje, marketing i televizijske aktivnosti, Novi Sad

Terestrijalni 70/2007-3
Dozvola prestala da važi

Radio Zrenjanin

Javno preduzeće RADIO ZRENJANIN, Zrenjanin

Terestrijalni 69/2007-7

Radio Pančevo 92,1

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

Terestrijalni 68/2007-8
Dozvola prestala da važi

Radio VK 98,3

JET COMPANY d.o.o. za telekomunikacije, razvoj i projektovanje, Kikinda

Terestrijalni 67/2007-5

Radio AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Back to top