Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca Broj dozvole Naziv pružaoca medijske usluge ▼
Terestrijalni 139/2008-1
Dozvola prestala da važi

TV Beseda

Eparhija bačka Srpske pravolsavne crkve, Novi Sad

Kabl/Sat/IPTV K95
Dozvola prestala da važi

TV BGD

TELEVIZIJA BGD d.o.o. Beograd

Terestrijalni 144/2008-2
Dozvola prestala da važi

TV Bačka

Javno preduzeće za infrmisanje VRBAS, Vrbas

Kabl/Sat/IPTV K224-3

TV Bačka

VTV d.o.o., Subotica

Terestrijalni 415/2009-3

TV Bap

RADIO TELEVIZIJA BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka

Terestrijalni 88/2008
Dozvola prestala da važi

TV Banker

BANKER d.o.o. Niš

Terestrijalni 51/2007-13
Dozvola prestala da važi

TV Banat

TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac

Kabl/Sat/IPTV K62-6

TV Banat

TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac

Terestrijalni 2/2006-19
Dozvola prestala da važi

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 564/2022-1

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Kabl/Sat/IPTV K245-8

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 129/2008-3
Dozvola prestala da važi

TV AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Kabl/Sat/IPTV K12
Dozvola prestala da važi

TV AS

PAVLOVIĆ-SJ d.o.o. Krepoljin

Kabl/Sat/IPTV K273

TV AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Kabl/Sat/IPTV K188-2

TV Art Vizija

Privredno društvo TV ARTVIZIJA d.o.o., Niš

Terestrijalni 12/2006
Dozvola prestala da važi

TV Art

Art television-kanal kulture d.o.o. Beograd

Kabl/Sat/IPTV K530

TV Apoteka

BIO STRONG THERAPY d.o.o., Beograd

Kabl/Sat/IPTV K27-3

TV Apatin

Preduzeće za proizvodnju i distribuciju RTV programa, trgovinu i usluge TV APATIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Apatin

Kabl/Sat/IPTV K113
Dozvola prestala da važi

TV Antena Sat

Društvo sa ograničenom odgovornošću za kabliranje ANTENA SAT, Vršac

Terestrijalni 127/2008
Dozvola prestala da važi

TV Alfa

Preduzeće za radio, televiziju i marketing ALFA PRODUKCIJA d.o.o. Užice

Terestrijalni 78/2008-3
Dozvola prestala da važi

TV Alt

Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i tv preduzeće REČ RADNIKA sa p.o. Aleksinac

Terestrijalni 147/2008
Dozvola prestala da važi

TV Alkanik

BELPOS d.o.o. Vladimirci

Terestrijalni 93/2008-6

TV Aldi

Društvo za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa RTV ALDI d.o.o., Preševo

Kabl/Sat/IPTV K531

TV Aldi

Društvo za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa RTV ALDI d.o.o., Preševo

Terestrijalni 1/2006-9
Dozvola prestala da važi

TV Avala

TV AVALA d.o.o. Beograd

Back to top