Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


REM predstavio istraživanje o medijskoj pismenosti na BRAF-u

REM predstavio istraživanje o medijskoj pismenosti na BRAF-u

Regulatorno telo za elektronske medije predstavilo je podatke najnovijeg istraživanja o medijskoj pismenosti predškolaca na radionici o dezinformacijama i medijskoj pismenosti, koja je održana u okviru 10. sastanka Crnomorskog foruma regulatornih tela (BRAF – Black Sea Regulatory Authority Forum) u Antaliji, Turska. 

Obuka za zaposlene u REM-u sa ciljem promovisanja medijske pismenosti

Obuka za zaposlene u REM-u sa ciljem promovisanja medijske pismenosti

U okviru stalne podrške Evropske unije i Saveta Evrope jačanju kapaciteta Regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji (REM) i unapređenju medijske  pismenosti u skladu sa evropskim  standardima, uspešno je sprovedena dvodnevna obuka za zaposlene u REM-u.

Apel Ministarstva prosvete povodom početka školske godine

Apel Ministarstva prosvete povodom početka školske godine

Obaveštavamo pružaoce medijskih usluga da je Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije uputilo apel svim medijima, da 1. septembra, tokom prvog dana nove školske godine, ne fotografišu i ne snimaju učenike škola „Vladislav Ribnikar“, kao i škola u Mladenovcu i Smederevu, koje su pogođene tragičnim događajima u maju ove godine:

„Molimo medije za razumevanje i podršku kako bi se izbegla retraumatizacija učenika koji su svedočili tragičnim događajima. Na ovaj način olakšaćete učenicima i dati im prostor za miran početak nove školske godine. Interes dece, kao i psihološki, emotivni, socijalni i fizički razvoj dece svima nama treba da budu prioritet i iznad svih drugih interesa“, kaže se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Saopštenje povodom korišćenja mogućnosti veštačke inteligencije u programima PMU

Saopštenje povodom korišćenja mogućnosti veštačke inteligencije u programima PMU

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 4. hitnoj sednici održanoj dana 21. avgusta 2023. godine usvojio je saopštenje sledeće sadržine:

„Povodom nedavno objavljenih snimaka na društvenim mrežama i u najavama programa PMU u kojima se pojavljuju javne ličnosti čije izjave su obrađene korišćenjem mogućnosti koje pruža veštačka inteligencija, podsećamo sve pružaoce medijskih usluga da su, shodno odredbi iz člana 47. Zakona o elektronskim medijima,  dužni da ne pružaju programske sadržaje koji mogu zloupotrebiti lakovernost gledalaca i slušalaca i da audio-vizuelni sadržaj ne dovodi u zabludu javnost u pogledu ličnosti, događaja ili pojave koji su predmet snimka, naročito u informativnim programima čija je prvenstvena namena da na osnovu činjenica informišu korisnike medijskih usluga o aktuelnim događajima, ličnostima i pojavama, kao i da doprinesu njihovom tumačenju i razumevanju. Napominjemo, da nepoštovanje navedene zakonske odredbe može dovesti do pokretanja postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima.

REM potpisao Protokole o saradnji sa turskim regulatorom

REM potpisao Protokole o saradnji sa turskim regulatorom

Regulatorno telo za elektronske medije i Visoki savet za radio i televiziju (RTUK) potpisali su danas Protokol o saradnji i Protokol o programu razmene stručnog osoblja, koji imaju za cilj da unaprede komunikaciju, razmenu iskustva i zajedničku podršku u regulisanju medijskog sektora i sektora nadzora nad radom pružalaca medijskih usluga.

Obaveštenje podnosiocima prijava na Javni konkurs

Obaveštenje podnosiocima prijava na Javni konkurs

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je dana 18. maja 2023. godine raspisao Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zone raspodele (allotmente), a koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 45/2023.

Raspisan Javni konkurs za pružanje medijske usluge radija za područje Autonomne pokrajine Vojvodine

Raspisan Javni konkurs za pružanje medijske usluge radija za područje Autonomne pokrajine Vojvodine

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na osnovu člana 93. Zakona o elektronskim medijima Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16-dr.zakon i 129/21) i Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ broj 102/16 i 105/20) raspisao je Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za područje Autonomne pokrajine Vojvodine koji sje objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 58/2023 dana 14.07.2023. godine

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 12. septembra 2023. godine

Tekst Javnog konkursa i uslovi objavljeni su na ovom LINKU.

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja za zone raspodele (alotmente), kao i medijske usluge radija za područje regiona

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja za zone raspodele (alotmente), kao i medijske usluge radija za područje regiona

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na osnovu člana 93. Zakona o elektronskim medijima Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16-dr.zakon i 129/21) i Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ broj 102/16 i 105/20) raspisao je Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za područje regiona kao i Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zone raspodele (alotmente) koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije broj 45/2023 dana 02.06.2023. godine

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 01. avgust 2023. godine

Tekst Javnog konkursa i uslovi objavljeni su na ovom LINKU.

Nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju N1 zbog emisije Junaci doba zlog o Ani Brnabić

Nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju N1 zbog emisije Junaci doba zlog o Ani Brnabić

Savet Regulatornog tela ze elektronske medije je na hitnoj sednici održanoj 02. juna 2023. godine usvojio sledeće saopštenje:

Regulatorno telo za elektronske medije REM obratilo se Administrativnom savetu Luksemburškog nezavisnog organa za audiovizuelne medije (ALIA), povodom emitovanja jedne od emisija iz serijala ”Junaci doba zlog” na televiziji N1.

Naime, predmet pritužbe REM-a bila je emisija iz već pomenutog serijala, emitovana 19. januara 2022. godine, koja prema REM-u emituje govor mržnje ka predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, s obzirom na to da se njen lik i delo poistovećuju sa blagajnikom nacističkog logora za istrebljivanje Majdanek. Prema REM-u, referenca na nacističke zločine u javnom diskursu i pravljenje sasvim neprikladne paralele, predstavljaju ne samo neprihvatljivu ocenu predmetnog lica, već i banalizovanje tih zločina i konačno, njihovo relativizovanje.

 Saopštenje povodom Dana žalosti

Saopštenje povodom Dana žalosti

Vlada Republike Srbije proglasila je Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije za 5, 6. i 7. maj 2023. godine.

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/10), Regulatorno telo za elektronske medije, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga.

Utvrđena Lista  podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Utvrđena Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Na 454. vanrednoj sednici, održanoj dana 27. aprila 2023. godine, Savet Regulatornog tela za elektronske medije utvrdio je Liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge:

- televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotment) Avala,

- radija putem terestričkog analognog prenosa na području  regiona – Grad Beograd i

- radija putem terestričkog analognog prenosa na lokalnom području (Blace i Kučevo), a čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja alotmenta Avala, medijske usluge radija za region Grada i lokalno područje Blace i Kučevo

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja alotmenta Avala, medijske usluge radija za region Grada i lokalno područje Blace i Kučevo

Savet REM-a doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za alotmenta Avala i medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona Grada Beograda, kao i medijske usluge radija za lokalno područje Blace i Kučevo.

Konkurs za je raspisan za pružanje medijske usluge:

1 dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja za alotment Avala

1 dozvola za medijske usluge radija za region Grada Beograda

1 dozvola za medijske usluge radija za loklano područje-Blace

1 dozvola za medijske usluge radija za lokalno područje-Kučevo

Uslove i kriterijume za dobijanje dozvola možete pogledati OVDE

 

Savet REM-a izdao je dozvole za pružanje medijske usluge radija za region Grada Beograda i televizije za Alotment Avala

Savet REM-a izdao je dozvole za pružanje medijske usluge radija za region Grada Beograda i televizije za Alotment Avala

Na sednici održanoj 26. decembra 2022. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluku o izdavanju 2 (dve) dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotment) Avala sledećim podnosiocima:

  1. Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o., Beograd – TV Studio B
  2. UNA WORLD d.o.o., Beograd – Una
Savet REM doneo odluku o obustavi rada

Savet REM doneo odluku o obustavi rada

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je odluku o obustavi rada ove nezavisne institucije. Razlozi za ovu odluku su brojni, ali su kulminirali činjenicom da je poslednjih dana ozbiljno ugrožena nezavisnost u radu i bezbednost članova Saveta, kao i svih zaposlenih u REM.

Poseta ministra telekomunikacija i informisanja Mihajla Jovanovića REM-u

Poseta ministra telekomunikacija i informisanja Mihajla Jovanovića REM-u

Ministar telekomunikacija i informisanja Mihajlo Jovanović sa saradnicima posetio je dana 16. novembra 2022. godine Regulatorno telo za elektronske medije. U razgovoru sa predsednicom Saveta Oliverom Zekić i njenim saradnicima ministar Jovanović izrazio je potrebu da se unapredi saradnja između Ministarstva i Regulatornog tela u susret izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima.

Predsednica Saveta REM-a izrazila je spremnost da nezavisno regulatorno telo, imajući u vidu njegovu ulogu na medijskoj sceni Srbije, pruži svoj puni doprinos izmenama medijskih zakona angažovanjem najstručnijih kadrova. Ona je izrazila želju za daljim unapređenjem saradnje Regulatora i nadležnog ministarstva, pri čemu je posebno istakla da je ovo prva poseta nadležnog ministra Regulatoru od njegovog osnivanja 2003. godine.

Usvojena lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava za područje regiona - Grad Beograd
Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za područje Republike Srbije i allotment Avala

Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za područje Republike Srbije i allotment Avala

Savet Regulatornog tela za elektronske medije će na osnovu člana 32. stav 1. tačka 3) Statuta Republičke radiodifuzne agencije, u periodu od 07. do 08. novembra 2022. godine obaviti Javne razgovore sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja terestričkog digitalnog za područje cele Republike Srbije i allotment Avala.

Usvojena lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava za područje Republike Srbije i allotment Avala
Back to top