Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Izrečene dve mere upozorenja RTV Pančevo

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je dve mere UPOZORENJA Radio-televiziji Pančevo zbog povreda odredbi Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Prva mera UPOZORENJA izr...

Saopštenje REM-a povodom pristiglih prijava organizacije Građani na straži

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 06. februara 2019. godine, doneo je odluku da se odbace, kao neosnovane, prijave organizacije „Građani na straži“ koje su pristigle povodom prikazivanja dela spota Srpske napredne stranke u informativnim programima TV Prve i Hepi TV.

Saopštenje „Čija ste vi produžena ruka?“

                                                                                                                                                                                        

Odgovor Saveta REM-a listu Danas

Povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Danas“, 06. novembra 2018. godine, pod naslovom „Spasić idealan kadar za naprednjačku viziju informisanja“, Savet Regulatornog tela za elektronske medije uputio je odgovor listu „Danas“:

Olivera Zekić govori u ime REM-a

U vezi sa spekulacijama u javnosti o navodnim samostalnim i neovlašćenim istupima svojih članova, Savet REM-a smatra potrebnim da obavesti javnost da su nastupi članova Saveta REM-a usklađeni i koordinisani i iza svake izjave Olivere Zekić stoje svi članovi Saveta, kao što i Olivera Zekić stoji iza svake odluke Regulatora.

Sastanak regulatora i potpisivanje protokola o saradnji

Regulatornog telo za elektronske medije bilo je domaćin desetog sastanka Centralno-evropskog regulatornog foruma (CERF), na kojem su se razmatrala pitanja izmena Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama i ostala aktuelna pitanja regulacije elektronskih medija. Sastanak je održan 27-28. septembra 2018. godine.

Lista podnosilaca prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 08. avgusta 2018. godine, doneo je odluku da se objavi Lista podnosilaca prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 31, dana 27.04.2018. godine i dopune Javnog konkursa objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 37, dana 11.05.2018. godine čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Reklama za BIP pivo u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 05. juna 2018. godine, doneo je odluku da se obaveste svi pružaoci medijskih usluga da u svom programu ne emituju oglasnu poruku za BIP pivo, jer sadrži elemente koji su u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju.

Saopštenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije povodom istupanja Gordane Suše u medijima

Gordana Suša je dokazala jednu važnu stvar:

Da su priučenost i znanje na pola, idealni za lični PR, pogotovo onaj u kojem nekoga treba da zaseniš prostotom i ubediš ga da si, kobajagi, stručnjak, te da ti, shodno tome, treba verovati, šta god da kažeš. Zbog toga joj je gotovo smešno odgovarati.I to na bukvalno sve što je napisala, a što počinje ingenioznom tvrdnjom da je Frojd otkrio “da je sanjanje, tzv. REM faza sigurnosni ventil za podsvesne želje”.
Stvarno da zaseniš. Svakoga ko ne zna da sanjanje nije nikakva “REM faza”, već da je REM samo jedna od faza sanjanja, a ima ih, na žalost Gordane Suše, više.

Saopštenje Saveta REM povodom istupanja Gordane Suše u medijima

G. Suša, bivša članica Saveta Regulatornog tela u punom mandatu, u svoje vreme, uredno je glasala za sve odluke tog istog tela. Te odluke su, inače, postavile deo današnjeg  regulatornog „okruženja“ za rad elektronskih medija. Uzgred, a ne manje važno, tada joj nije smetao način rada Regulatornog tela, njegovo ustrojstvo niti odluke. Toliko je bila zadovoljna njihovim (svojim) radom da je dočekala i poslednji dan i poslednju naknadu na mestu člana Saveta. Tada nije ispoljila  ni trunku nezadovoljstva, još manje revolta, koji je, u to vreme, mogla da artikuliše na mnogo načina tokom sednica i mimo sednica Saveta, pa sve do podnošenja ostavke na mesto člana tog tela. Ili to nije učinila da bi danas svaka njena konstatacija neupućenim delovala  ozbiljnije, a onim drugim, na žalost, komičnije.
Ono što se ne spominje a vidljivo je iz navoda G. Suše je apsolutno i tužno neznanje o radu Regulatornog tela u periodu u kom je bila član Saveta, u vreme kada je, valjda, radila na interakciji građana i medija?

Dopuna Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa

Dopuna Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa objavljena je dana 11.05.2018. godine u Službenom glasniku RS, br. 37.

Nakon objavljivanja Dopune Javnog konkursa, rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do dana 10. jula 2018. godine.

Back to top