Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Stupio na snagu Zakon o elektronskim medijima

U skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 83/14), koji je stupio na snagu 13.08.2014, Republička radiodifuzna agencija promenila je naziv u:

REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Trg Nikole Pašića 5
11000 Beograd

Smanjenje naknade emiterima sa poplavama ugroženih područja

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj dana 23. juna 2014. godine godine doneo je odluku da se smanji visina naknade u visini od 99% emiterima kojima je Agencija izdala dozvolu za emitovanje televizijskog i/ili radio programa za područje regiona i lokalna, a čije se sedište i/ili studio nalazi na područjima ugroženim od poplava.

Obaveštenje za emitere u Inicijalnoj mreži

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavestilo je Republičku radiodifuznu agenciju da su se sve nadležne institucije složile sa predlogom liste programa emitera koji mogu biti dostupni u Inicijalnoj mreži za testiranje emitovanja digitalnog TV signala, a koju je utvrdio Savet RRA na sednici održanoj dana 11. juna 2014. godine.

U skladu sa navednim, pozivamo emitere koji imaju dozvolu za emitovanje televizijskog programa na području regiona, a koji se nalaze na Listi u prilogu, da se jave Javnom preduzeću „Emisiona tehnika i veze“, kako bi se izvršile sve neophodne tehničke i komercijalne pripreme, za ulazak emitera u Inicijalnu mrežu.

Saopštenje povodom uplate suficita

Savet Republičke radiodifuzne agencije, razmatrajući finansijski i revizorski izveštaj za 2013. godinu, utvrdio je da su ukupni prihodi Agencije veći od ostvarenih rashoda za 27 miliona i 230 hiljada dinara, što predstavlja suficit u poslovanju. To je ostvareno racionalnim poslovanjem i uštedama u protekloj godini.

Goran Karadžić izabran za predsednika Saveta RRA

Episkop Porfirije (Perić) zbog izbora za Mitropolita zagrebačko-ljubljanskog podneo je ostavku na mesto predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Na današnjoj redovnoj sednici Saveta za novog predsednika izabran je Goran Karadžić, a za zamenika Goran Petrović.

Odluka Saveta povodom emisija u kojima je gostovao Kristijan Golubović

Savet RRA je održao 140. sednicu, tokom koje je sa predstavnicima TV Hepi, TV B 92, TV Pink i TV Prva razmatrao predstavke u vezi emisija „Ami Dži šou“ i „Teška reč“ Televizije Pink, emisija „Bulevar“ Televizije B92, emisija „Eksploziv“ Televizije Prva i emisija „Goli život“ na Televiziji Hepi u kojima je gostovao Kristijan Golubović.

Obaveštenje radijskim i televizijskim emiterima povodom proglašenja Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 21,22 i 23. maj 2014. godine

Vlada Republike Srbije proglasila je 21, 22 i 23. maj 2014. godine za Dane žalosti na teritoriji Republike Srbije.
Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

Pomoć RTV stanicama na ugroženim područjima

Na vanrednoj sednici Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku da od Vlade Republike Srbije zatraži saglasnost na odluku o oslobađanju plaćanja naknade za emitovanje radio i televizijskog programa 85 lokalnih i regionalnih emitera čije se sedište nalazi na najugroženijim područjima zahvaćenim poplavama u trajanju od godinu dana.
 

Obaveštenje za emitere povodom proglašenja vanredne situacije

Povodom proglašenja vanredne situacije na području Republike Srbije, Republička radiodifuzna agencija podseća radijske i TV emitere kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, da su, u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, kao i Zakonom o radiodifuziji i Kodeksom ponašanja emitera, u obavezi da prenesu sva važna saopštenja hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine. Saopštenja nadležnih državnih organa emiteri su dužni da prenesu bez odlaganja.

Regionalni emiteri u proširenoj digitalnoj mreži

Regionalni emiteri u proširenoj digitalnoj mreži

Republička radiodifuzna agencija i Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“, obezbedili su tehničke i formalne mogućnosti regionalnim emiterina da pristupe proširenoj Inicijalnoj digitalnoj mreži.

Tim povodom RRA je organizovala sastanak na kome su regionalni TV emiteri upoznati sa pravnim i tehničkim detaljima prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa.

Saopštenje povodom gostovanja Kristijana Golubovića u programima emitera

Savet RRA je danas, po hitnom postupku, održao sednicu čije su teme bile emisije „Ami Dži šou“ i “Teška reč“ Televizije Pink, emisija „Bulevar“ Televizije B92, emisija „Eksploziv“ Televizije Prva i emisija „Goli život“ na Televiziji „Hepi“ u kojima je gostovao Kristijan Golubović.

Trening Saveta Evrope za osnaživanje kapaciteta Republičke radiodifuzne Agencije

U organizaciji Saveta Evrope u okviru projekta "Unapređenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi", koji finansira Norveška, održan je dvodnevni trening za osnaživanje kapaciteta Republičke radiodifuzne Agencije, kojem su prisustvovali članovi Saveta i stručne službe Agencije.

Realizacija projekta „Jačanje medijske slobode u Srbiji“

Realizacija projekta „Jačanje medijske slobode u Srbiji“

Republička radiodifuzna agencija učestvuje u projektu „Jačanje medijske slobode u Srbiji“, u okviru kojeg će ojačati svoje kapacitete i unaprediti znanja u primeni evropske regulative u domaćem medijskom zakonodavstvu.
U narednom periodu, Agencija će se posebno baviti temama zaštite maloletnika, evropskih audiovizuelnih dela i oglašavanja.

TV BN i OBN isključeni iz kablovskih sistema na dva sata

Tokom nadzora programa emitera, Republička radiodifuzna agencija utvrdila je da su TV BN i OBN prekršile predizbornu tišinu, zbog čega je naložila kablovskim operatorima da ova dva programa isključe iz svoje ponude na dva sata.

Back to top