Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


REM potpisao Protokol o sistemu obaveštavanja na putevima u Srbiji

Regulatorno telo za elektronske medije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, JP „Putevi Srbije“, JP „Emisiona tehnika i veze“ i Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije potpisali su danas Protokol o saradnji, prema kojem se uređuje način obaveštavanja javnosti o stanju na svim važnijim državnim putevima u Republici Srbiji.

ERGA značajna u transponovanju revidirane Direktive

ERGA značajna u transponovanju revidirane Direktive

Grupa evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA) koja okuplja visoke predstavnike nacionalnih nezavisnih regulatornih tela u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga održala je dana 20. juna 2019. godine u Bratislavi, 11. sastanak ERGA.

Pokrenuta dva postupka protiv TV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 13.06.2019. godine doneo odluku o pokretanju dva postupka za izricanje mera protiv TV Pink zbog sadržaja prikazanih u emisijama "Zadruga" i "Amidži šou".

Sastanak o medijskoj pismenosti

Predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije prisustvovali su sastanku o medijskoj pismenosti u Sarajevu, na kojem su predstavljena iskustva i prakse u istraživanju ove oblasti.

Back to top