Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Savet REM-a usvojio drugi izveštaj o političkom pluralizmu

Savet REM-a usvojio drugi izveštaj o političkom pluralizmu

Savet REM-a usvojio je 10.02.2022. godine drugi Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga „Politički pluralizam“ za period 16.01.2022 – 31.01.2022.

Dosadašnji izveštaji ukazuju na trendove u vezi sa zastupljenošću pojedinih političkih opcija u programima više pružalaca medijskih usluga.

U drugom preseku zabeleženo je prisustvo većeg broja analitičara ali se beleži i porast učešća političkih stranaka i pokreta.

Usvojeno više dokumenata u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom
Odluke sa 233. redovne sednice Saveta Regulatora

Odluke sa 233. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na sednici održanoj 28. decembra 2021. godine izrekao je dve mere upozorenja pružaocima medijskih usluga TV Pink i Nacionalnoj Happy TV.

Oglasna poruka kompanije Rio Tinto nije u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju

Oglasna poruka kompanije Rio Tinto nije u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na 406. vanrednoj sednici, razmatrao je sadržaj oglasne poruke kompanije Rio Tinto povodom obaveštenja više nevladinih organizacija u kome se traži zabrana prikazivanja navedene oglasne poruke. Savet je razmatrajući sve okolnosti u vezi sa oglasnom porukom kao i izveštaj stručne službe, utvrdio da u oglasnoj poruci kompanije Rio Tinto nisu uočeni elementi koji bi bili u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju te doneo odluku da nema mesta pokretanju postupka za izricanje mera. Polazeći od zakonskih propisa, ne postoje prepreke da se oglasna poruka kompanije Rio Tinto objavljuje na programima pružalaca medijskih usluga.

Odluka Saveta REM povodom prijave BIRODI-ja

Odluka Saveta REM povodom prijave BIRODI-ja

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na današnjoj 406. vanrednoj sednici, razmatrao je prijave Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) u kojima se ukazuje na ugrožavanje opšteg interesa, a time i na navodno kršenje člana 47. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima od strane PMU TV PINK i JMU RTS.

Odluka o predlaganju 6 članova Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Odluka o predlaganju 6 članova Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje, koje je formirano u skladu sa Završnim dokumentom Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima i konkretnim merama za unapređenje izbornog procesa u Republici Srbiji, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na drugoj hitnoj sednici u 2021. godini, održanoj 15. oktobra 2021. godine, doneo odluku kojom se za članove Privremenog nadzornog tela predlažu:

Potpisan Memorandum o načinu izveštavanja i sprečavanju suicida

Potpisan Memorandum o načinu izveštavanja i sprečavanju suicida

Radi preventivnog postupanja u cilju sprečavanja suicida, u petak, 10. septembra, Regulatorno telo za elektronske medije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ potpisali su  Memorandum o saradnji.

Raspisan Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa

Raspisan Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na osnovu člana 93. Zakona o elektronskim medijima Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16-dr. zakon) i Plana raspodele frekvencije/lokacija za terestričke analogne FM radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ broj 102/16 i 105/20) raspisao je Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 80/2021 dana 13.08.2021. godine.

Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je 12. oktobar 2021. godine.

Tekst Javnog konkursa i uslovi objavljeni su na ovom LINKU.

Odluke sa 231. redovne sednice Saveta Regulatora

Odluke sa 231. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je, na današnjoj 231. redovnoj sednici, imenovao članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-Televizija Srbije i Javne medijske ustanove Radio-Televizija Vojvodina i izdao dozvolu za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike.

Preminuo je Zoran Simjanović

Napustio nas je dragi kolega i prijatelj, preminuo je član Saveta Regulatornog tela Zoran    Simjanović.

Za člana Saveta odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izbran je u decembru 2019.  godine.

Svojim dolaskom uneo je snažnu energiju u rad Saveta i celokupnog kolektiva REM-a. Lucidan u promišljanju, svojim autoritetom na kreativan i produktivan način doprineo je radu Saveta. U isto vreme bio je neposredan i pristupačan za svaki razgovor.

Nedostajeće nam Zoran Simjanović kao član Saveta REM-a, ali, pre svega nedostajeće nam kao čovek izvanrednih kvaliteta i znanja, kao prijatelj koji je svojom vedrinom i neposrednošću osvojio sve nas.

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec decembar 2020. godine i januar 2021. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 22. marta 2021. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, Pink internacional company d.o.o., Beograd - TV Pink, B92 a.d. Beograd - TV B92, Prve televizije d.o.o. Beograd - TV Prva za mesec decembar 2020. godine i januar 2021. godine

Odluke sa 224. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na 224. redovnoj sednici održanoj dana 16. marta 2021. godine pokrenuo postupak izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Nacionalnoj Happy TV, zbog nepoštovanja odredbi o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga kao i protiv PMU TV Pink, zbog kršenja odrebi o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Odluka sa 223. redovne sednice Saveta Regulatora

Na 223. redovnoj sednici održanoj dana 23. februara 2021. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije razmatrao je izveštaj Službe za nadzor i analizu programa u vezi sa emisijom „Mentalno razgivanje“ emitovanoj dana 02. novembra 2020. godine u programu TV Nova S. Imajući u vidu da je služba uočila veliki broj nepravilnosti u predmetnoj emisiji, a za koje je Savet utvrdio da predstavljaju kršenje odredbi Zakona o elektronskim medijima i podzakonskih akata, odlučeno je i da se o tome obaveste luksemburško nezavisno audiovizuelno telo (ALIA), EPRA, ERGA i OSCE. Ovakva odluka je doneta jer je dozvola za pružanje medijske usluge TV Novoj S izdata od strane luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA).

Istovremeno je doneta i odluka da se u redovan nadzor stave televizije N1, Nova S i AL Jazeera kao televizije koje imaju značajnu gledanost.

Odluke sa 223. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na 223. redovnoj sednici održanoj dana 23. februara 2021. godine izrekao je mere upozorenja PMU Nacionalnoj Happy TV i TV Info 24 plus zbog emitovanja sadržaja koji se odnose na magiju, proricanje sudbine, tumačenje horoskopa i sl., suprotno odredbi člana 24. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, uz obavezu da PMU ovakve programske sadržaje ne emituju u bilo kom segmentu programa.

Back to top