Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju N1 zbog emisije Junaci doba zlog o Ani Brnabić

Nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju N1 zbog emisije Junaci doba zlog o Ani Brnabić

Savet Regulatornog tela ze elektronske medije je na hitnoj sednici održanoj 02. juna 2023. godine usvojio sledeće saopštenje:

Regulatorno telo za elektronske medije REM obratilo se Administrativnom savetu Luksemburškog nezavisnog organa za audiovizuelne medije (ALIA), povodom emitovanja jedne od emisija iz serijala ”Junaci doba zlog” na televiziji N1.

Naime, predmet pritužbe REM-a bila je emisija iz već pomenutog serijala, emitovana 19. januara 2022. godine, koja prema REM-u emituje govor mržnje ka predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, s obzirom na to da se njen lik i delo poistovećuju sa blagajnikom nacističkog logora za istrebljivanje Majdanek. Prema REM-u, referenca na nacističke zločine u javnom diskursu i pravljenje sasvim neprikladne paralele, predstavljaju ne samo neprihvatljivu ocenu predmetnog lica, već i banalizovanje tih zločina i konačno, njihovo relativizovanje.

 Saopštenje povodom Dana žalosti

Saopštenje povodom Dana žalosti

Vlada Republike Srbije proglasila je Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije za 5, 6. i 7. maj 2023. godine.

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/10), Regulatorno telo za elektronske medije, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga.

Utvrđena Lista  podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Utvrđena Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Na 454. vanrednoj sednici, održanoj dana 27. aprila 2023. godine, Savet Regulatornog tela za elektronske medije utvrdio je Liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge:

- televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotment) Avala,

- radija putem terestričkog analognog prenosa na području  regiona – Grad Beograd i

- radija putem terestričkog analognog prenosa na lokalnom području (Blace i Kučevo), a čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja alotmenta Avala, medijske usluge radija za region Grada i lokalno područje Blace i Kučevo

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja alotmenta Avala, medijske usluge radija za region Grada i lokalno područje Blace i Kučevo

Savet REM-a doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za alotmenta Avala i medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona Grada Beograda, kao i medijske usluge radija za lokalno područje Blace i Kučevo.

Konkurs za je raspisan za pružanje medijske usluge:

1 dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja za alotment Avala

1 dozvola za medijske usluge radija za region Grada Beograda

1 dozvola za medijske usluge radija za loklano područje-Blace

1 dozvola za medijske usluge radija za lokalno područje-Kučevo

Uslove i kriterijume za dobijanje dozvola možete pogledati OVDE

 

Savet REM-a izdao je dozvole za pružanje medijske usluge radija za region Grada Beograda i televizije za Alotment Avala

Savet REM-a izdao je dozvole za pružanje medijske usluge radija za region Grada Beograda i televizije za Alotment Avala

Na sednici održanoj 26. decembra 2022. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluku o izdavanju 2 (dve) dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotment) Avala sledećim podnosiocima:

  1. Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o., Beograd – TV Studio B
  2. UNA WORLD d.o.o., Beograd – Una
Savet REM doneo odluku o obustavi rada

Savet REM doneo odluku o obustavi rada

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je odluku o obustavi rada ove nezavisne institucije. Razlozi za ovu odluku su brojni, ali su kulminirali činjenicom da je poslednjih dana ozbiljno ugrožena nezavisnost u radu i bezbednost članova Saveta, kao i svih zaposlenih u REM.

Poseta ministra telekomunikacija i informisanja Mihajla Jovanovića REM-u

Poseta ministra telekomunikacija i informisanja Mihajla Jovanovića REM-u

Ministar telekomunikacija i informisanja Mihajlo Jovanović sa saradnicima posetio je dana 16. novembra 2022. godine Regulatorno telo za elektronske medije. U razgovoru sa predsednicom Saveta Oliverom Zekić i njenim saradnicima ministar Jovanović izrazio je potrebu da se unapredi saradnja između Ministarstva i Regulatornog tela u susret izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima.

Predsednica Saveta REM-a izrazila je spremnost da nezavisno regulatorno telo, imajući u vidu njegovu ulogu na medijskoj sceni Srbije, pruži svoj puni doprinos izmenama medijskih zakona angažovanjem najstručnijih kadrova. Ona je izrazila želju za daljim unapređenjem saradnje Regulatora i nadležnog ministarstva, pri čemu je posebno istakla da je ovo prva poseta nadležnog ministra Regulatoru od njegovog osnivanja 2003. godine.

Usvojena lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava za područje regiona - Grad Beograd
Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za područje Republike Srbije i allotment Avala

Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za područje Republike Srbije i allotment Avala

Savet Regulatornog tela za elektronske medije će na osnovu člana 32. stav 1. tačka 3) Statuta Republičke radiodifuzne agencije, u periodu od 07. do 08. novembra 2022. godine obaviti Javne razgovore sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja terestričkog digitalnog za područje cele Republike Srbije i allotment Avala.

Usvojena lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava za područje Republike Srbije i allotment Avala
Savet REM izabrao po jednog člana Upravnog odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet REM izabrao po jednog člana Upravnog odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet REM, na sednici održanoj 07. oktobra 2022. godine, izabrao je Predraga Azdejkovića, projektnog menadžera, za člana UO Javnog medijskog servisa Srbije (RTS).
Na jedno od dva upražnjena mesta za člana Javnog medijskog servisa Vojvodine (RTV) izabrana je Jovanka Simić, novinarka. Za drugo upražnjeno mesto u UO RTV nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova te je Savet doneo odluku da se ponovo raspiše javni konkurs za izbor člana UO RTV.

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec april, jun i jul 2022. godine

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec april, jun i jul 2022. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 16. septembra 2022. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 a.d. Beograd - TV B92, Pink internacional company d.o.o., Beograd - TV Pink, Happy TV  d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, za mesec april, jun i jul 2022. godine, kao i dopune Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za mesec mart 2022. godine.

Saopštenje Saveta REM povodom odluke Savjeta AEM

Saopštenje Saveta REM povodom odluke Savjeta AEM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na današnjoj hitnoj sednici usvojio odluku da objavi Saopštenje povodom odluke Savjeta Agencije za elektronske medije Republike Crne Gore da ograniči reemitovanje jutarnjeg programa na TV PINK.

11. oktobar 2022. poslednji dan za podnošenje prijava na Javne konkurse

11. oktobar 2022. poslednji dan za podnošenje prijava na Javne konkurse

Dana 12. avgusta 2022. godine u Službenom glasniku RS broj 90/22 objavljeni su Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije, Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa sa alotmenta Avala i Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona Grada Beograda.

Poslednji dan za podnošenje prijava na Javne konkurse je 11. oktobar 2022. godine.

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja na području cele Republike Srbije i alotmenta Avala, kao i medijske usluge radija za region Grada Beograda

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja na području cele Republike Srbije i alotmenta Avala, kao i medijske usluge radija za region Grada Beograda

Savet REM-a, na sednici održanoj 29. jula 2022. godine, doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije. Takođe, Savet REM-a je na istoj sednici doneo odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa sa alotmenta Avala i medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona Grada Beograda.

Odluka o izdavanju dozvola, integralni tekst

Odluka o izdavanju dozvola, integralni tekst

Odluka o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije

Back to top